×

Home

 

本地升學文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=142467

升小攻略 January 2, 2019

【大抽獎填表】適齡學童少 「明星版」填表策略仲work?

小一統一派位1月尾交表,每年呢個時候,「明星易讀版」填表策略都會被瘋傳。上年有龍B效應,用「首選劉德華,次選余文樂,三選蕭正楠」策略,基本上都行唔通,但遇着今年報小學嘅係蛇B,適齡學生大幅減少,自行分配學位階段成功率達44.12%,創出近七年的新高。如果大抽獎用返明星填表策略,會唔會起碼都有蕭正楠揸手呢?我哋就問過升學專家Ian Tsang。

睇返當年範例先:

我鍾意Tom Cruise>劉德華>福山雅治>松本潤>梁朝偉>余文樂>蕭正楠,我會填:
甲1 (Tom Cruise) 甲2 (劉德華) 甲3 (留空)
乙1 (劉德華) 乙2 (余文樂) 乙3 (蕭正楠)﹒﹒﹒﹒ 乙29(麥長青) 乙30(艾威)
問題1:我點解甲3留空?做乜唔填福山雅治?
答:因我愛劉德華>福山雅治,如我在甲3抽中福山雅治,咁我咪等於放棄乙1抽劉德華個45%Quota? 所以我情願甲3留空,都要抽劉華。
問題2:點解乙2唔填梁朝偉?而填余文樂?
答:因為梁朝偉與劉華是同level大熱,乙一必然45%全被抽光,乙二仲抽是呃自己,只會浪費機會,所以我填次一皮的余文樂
問題3:做乜要填滿乙部三十個?冇心水可否留空?
答:唔應該,因甲部留空,電腦會Skip,但乙部留空,電腦會亂抽,所要乙部要盡填,起碼填d唔討厭的,否則,可能會派阮兆祥俾你。
文:Lau Ting Wai