×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=150211

有心食譜 January 24, 2017

【食譜】香蒜扇貝扁意粉

好耐冇整新嘢食,今晚整個超簡單扁意粉俾小肥,好耐冇試過全部食晒💪🏻

材料:
蒜頭
乾蔥
扇貝粒
扁意粉

做法:
1. 先將扁意粉及瑤柱粒烚熟
2. 蒜頭乾蔥切碎加橄欖油炒熱
3. 加扁意粉炒勻即成

Ps. 後面雞翼食譜遲啲出唔好問我住😂

作者: 小肥子星球

其他文章:

【小肥子星球】家庭露營樂之大網仔營地

【小肥子星球】海景野餐睇日落: 數碼港海濱長廊