×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=190705

有心食譜 June 3, 2017

【小小豬】印度椰子青欖桔餅百合湯

仲記得我第一次煲印度椰子時,一粒都要$20-$30不等,不過依家真係平左好多,$20以下就可以買到一粒。印度椰子既可以潤肺,又有勁香嘅椰子味,作為一名椰子控就當然係愛不措手,所以今日就加埋止咳化痰嘅青欖,潤肺嘅桔餅同百合,煲返個靚湯啦!

材料就有瘦肉約$40、印度椰子一個、青欖約十粒、桔餅兩個、鮮百合三粒、果皮一片、南北杏一湯匙及蜜棗三粒~
IMG_1239