×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=202557

有心食譜 July 10, 2017

【小小豬】雙果陳皮水

早幾日又去海味中藥店上貨,店主就介紹我買紫無花果,佢話比超平時用開嘅無花果甜度無咁高,同時亦含有高花青素,所以對抗氧化、眼睛及美顏都好幫助。

店主仲教我煲依個雙果陳皮水,即係羅漢果、無花果同陳皮一齊煲水飲,可以有助清熱氣、化痰潤肺同埋對喉龍痛都好好。剛好屋企啲涼茶又飲晒,所以就買齊材料煲新嘢俾兩位老細試下啦!

羅漢果一個、紫無花果六粒、陳皮一角~
IMG_2520

陳皮洗淨浸軟括囊;羅漢果壓碎;紫無花果洗淨切半~
IMG_2522

煲內放約3L水,隨水加入陳皮~
IMG_2525