×

Home

 

本地升學文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=239953

升幼熱話 November 12, 2017

【田媽玩樂誌】人生交叉點

爸爸媽媽們忙完一輪PN同K1面試,都會陸陸續續收到offer,田媽先恭喜大家!不過家長們又要進入新一輪人生交叉點遊戲,收到offer又要煩究竟讀邊間學校好呢? 田媽希望分享一下我們這兩年的選校經驗,希望俾到一個方向大家,選校時有甚麼要考慮。

親身感受

大家去完每間學校面試,都會對學校留下印象,大概都知道自己是否喜歡這間學校。例如校舍空間是否足夠?有沒有戶外空間?面試安排是否流暢?老師校工有沒有愛心?等等…..面試時不妨看看一些細節位。 

免費定私幼?

首先,小朋友是否有足夠宗教或世襲分,在小學派位自行收生階段可入讀你心儀官津?有些學校20分已足夠,有些神官津可能要25分才有機會。 不夠分(即10或15分)的家長,就要問問自己,是否一心會參加大抽獎?就算派到寶校亦沒所謂?

如果你都想一試報考私立直資小學,免費幼稚園的課程未必足夠應付小一入學試的要求。就算到叩門階段,也要一定的學術程度才能應付。

要讀免費幼稚園又想試考直私小學,可能小朋友需要出去外補,家庭經濟和時間上又是否配合到?都是要考慮的因素。

 3058A758-906D-4A3B-8D7A-F346A64C2430

語言環境

中文、英粵、英普、兩文三語,哪一種語言環境最適合呢?田媽就喜歡兩文三語的語言環境,因為我自身經驗覺得學外語不能單靠補習班學到,要生活化的實戰、多講多聽,才能浸出好外語根基。不過亦未必所有家長能接受普教中,所以這是很個人的。 

教學模式

主要分為活動教學或傳統型。這就要看看孩子的性格屬於哪一類。好動喜歡探究的,選活動教學會適合一點。反之孩子比較文靜可以坐定定,就去傳統學校。 有一種說法是把好動孩子送去傳統型學校等佢變乖,田媽十分反對。為甚麼要改變他的性格呢? 

課程深淺

家長喜歡happy school 還是全谷型?是否接受到K1 要寫字,幼稚園要默書測驗?同時亦要打聽一下功課量是否可以接受。

其實無論讀邊類型的學校,家長都會話自己小朋友讀得好開心。咁細個人仔如果過咗適應期都日日哭住返學,學校一定好大問題,要立刻轉校啦!田媽想講,過早寫字催谷的反效果並非即時可以睇到,這是對小朋友長遠發展的影響。

 

大班小班

這點對PN尤其重要,畢竟小朋友還小,未完全與父母分離,需要多一點的照顧。如果小朋友是細B,又不太獨立,小班和師生比例較少的幼兒園會好一點,老師能給予多一點照顧,小朋友適應會快一點。

 

地點

學校離家距離,對PN班也是十分重要,因為2歲人仔要坐1個鐘車返學,返到學校都冇電再學習,真是辛苦了。