×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=241253

海外旅遊 November 17, 2017

【許許與小Bella】為小B添保暖衣!日本西松屋置冬裝攻略!

有留意我的媽媽都知我有舖癮,
就是在日本樂天網的西松屋買BB嘢喇,
雖然有人話淘寶都有西松屋D尾單啦,
其實這個我都知,
但有D款式真係得西松屋有嘛,
而且我總覺得人地做埋QC呢part安全D,
加上如果識搵便宜代購,
分分鐘仲平過係淘寶買水尾貨。

上月底帶Bella去了轉北海道,
(有興趣可看看我上幾篇文章,
教你點樣輕鬆帶B旅行唔辛苦)
自駕去小樽時遇上西松屋,
你話我又點會錯過呢,
即刻要多加一個景點逛逛,
入到去發覺店舖大到不得了,
如果要揀衫仔真係無返半日時間都吾得。
原本興緻勃勃,
誰不知同行既兩位男士(老公同老豆),
不斷喺旁邊比壓力催促我快D走,
你地明唔明當女人買嘢嘅時候,
如果有男人在旁催促,
係一件幾咁無癮嘅事,
就係咁搞到我當時失去咗理智,
只求其執咗少少嘢返嚟,
而家非常後悔,
所以我準備又再在佢哋網站廝殺過……

20171117_huihui (1)

 

20171117_huihui (2)