×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=256259

有品生活 January 9, 2018

【無懼轉冷】7-Eleven SANRIO暖手精品 陪你過暖笠笠冬天

冬天最怕畀人請食凍柑,不過天氣咁凍,係人都想要啲溫暖!7-Eleven搜羅了一系列SANRIO暖手精品,其中蛋黃哥暖手蛋特別搶眼,另外仲有多款SANRIO USB暖蛋,的的骰骰好便攜,幫自己同小朋友揀返個,大家都唔使食凍柑啦!

20180109_sanrio_03
▲蛋黃哥暖手蛋 $128

20180109_sanrio_04
▲蛋黃哥破蛋而出好可愛

20180109_sanrio_06
▲又或者呢款懶洋洋嘅神情,特別配合冬天心情!