×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=267520

爸媽雞湯 February 13, 2018

【媽媽有感】珍惜孩子,大手拖細手的時間

自從和牛B出世之後,我眼入面、話題永遠都離唔開佢。你可以話我無咗自己,雖然係咁,但係我仍然好享受同佢一齊嘅時間。
 
 
手機入面嘅相,無咗自拍、無晒放閃嘅溫韾合照,全部都變晒和牛B嘅相。不論係影小手、小腳、超近close up嘅相,乜都有。
 
和牛B半歲大時嘅小手。
 
旁人可能覺得呢啲相好無聊,但係當過咗一段時間睇番,係好令我回味。
亦覺得點解佢哋大得咁快,頭三個月重點係食奶、瞓覺、喊,我哋都會好期望佢快啲大。
 
 
有人話,趁佢哋仲細,快啲撇低佢去番幾轉旅行,同朋友出街食飯都無所謂啦。但係,我真心唔捨得放低佢,原因唔係擔心照顧者唔夠貼心,而係我唔想錯過佢每一日。
 
亦有人話孩子最需要父母就係頭三年,我認同呀! 因為孩子喺三歲左右就正式入學(K1幼稚園),入學後佢哋就會開始慢慢學習建立人際關係,有自己嘅社交圈子有朋友。而有啲小朋友如果讀N班的話就更早會有自己嘅朋友,當佢哋有咗自己嘅世界,就慢慢會同父母疏遠。因為跟同輩相處,講心事始終跟同輩傾比父母來得舒服。
 
回想外出嘅時候,細細個要瞓BB車,第二個階段就係同佢好親密嘅Hip Seat,我同佢嘅距離係幾咁近。
 
 
到一歲左右開始學步,我哋就多咗手拖手嘅機會。
 
 
而從我嘅角度去睇佢,距離係好近,我哋也需要微微屈膝遷就和牛B嘅高度。
 
 
 
而家兩歲八個月,好多時都會想甩開我哋隻手,自己跑去玩。不過,我哋一般都唔會俾佢敢做,要花啲心思同時間氹佢,出街要拖住大人行。
 
 
而家只係兩歲八個月就已經開始唔願意拖,距離唔需要父母嘅時間似乎又近咗了…
 
珍惜孩子需要我嘅時光,成長得一次錯過咗就無了!
 
————————————————–