×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=284421

著數優惠 April 13, 2018

【最高節省$15.5】儲齊一套四款小丸子為食咭 送精美小丸子文件夾

麥當勞早前推出布甸狗「為食咭」反應熱烈,所以就再推出一套以《櫻桃小丸子》為主角嘅「為食咭」,只要以$48即可買齊一套,仲送你精美小丸子文件夾一個添,各位小丸子Fans又點可以錯過!


^小丸子「為食咭」(一套四款)


^小丸子文件夾