×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=305753

有品生活 June 23, 2018

【3B孖媽】自家製。主題生日會實用小貼士

野人8歲生日會上星期剛剛完滿結束,即係代表我每年嘅Year-end Project又完成。

我兩個係孖人,一年搞一次生日會,有兩個人開心,總覺得好抵,所以8年嚟都堅持幫野人搞生日會,搞搞下我已變成「資深」生日會搞手 (雖然每年只有一個JOB)