×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=310273

家居玩意 July 6, 2018

【開學教材分享】中英認字訓練、學校回條通告收納好幫手

今年和牛B即將入讀K1幼稚園啦,到底K1會學啲咩嘅呢?作為媽媽嘅我,一啲頭緒都冇,加上無讀N班嘅關係,我真係零概念。而我只知道和牛B入讀嘅學校,會喺K2先開始學執筆寫字。

語言方面,和牛B絕對無問題。所以我就開始著手,加強訓練和牛B認字。

廣東話 (中文)係我哋嘅母語,所以我會重點教育佢。

而英文當然都好重要啦,香港人精通廣東話、英語及普通話嘛。

所以,我就喺屋企整定個中文、英文認字卡掛袋。

閒時俾佢睇下、玩下、認下,唔強迫佢學。

係因為唔想佢對文字反感,感到反感之後,就會無晒興趣仲會影響日後學習情緒。

所以,我自己整咗一啲我想佢學嘅簡單生字同埋字句俾佢玩。