×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=310651

有心食譜 July 8, 2018

【米豬媽媽】煮媽媽-露筍牛肉飯

好返晒喇,要食好味嘢呀!!! 病緊嗰期(講緊我同米豬都病埋一份),餐餐都暗黑料理咁…… 好返要煮返啲好西比米豬食先得!!!

依然腰痛揹唔到米豬去街市,唯有落Apita買餸啦~~ 今日啲露筍好靚~~ 就煮露筍啦~~~

材料

露筍 4條(粗)

洋蔥 半個

蒜頭 1瓣

牛胸腹肉 3片

IMG_6893

調味

蒜粉 1/4茶匙

洋蔥粉 1/4茶匙

lemon pepper 「鄧」5吓

IMG_6894

^購自iherb,organic無添加~