×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=320077

有心食譜 August 8, 2018

【湯水懶人包】清甜潤燥    龍脷葉雪梨蘋果南北杏湯

夏日天氣熱,同小朋友出街,難免食雪糕、飲汽水等消消暑。其實甜點吃得多,容易上火生痰,爸媽可以煲以下清熱湯水,幫小朋友調理下,打好底子,冇咁易病啦!

今次嘅材料有龍脷葉,主清肺熱,加上雪梨、蘋果,有生津止渴作用,而且味道清甜,夏天飲最啱。湯中加入南北杏,南杏又名甜杏仁,有潤肺作用;北杏又有苦杏仁之稱,具止咳、潤腸通便功效。但要注意,生北杏的杏尖帶毒性,最好買已去衣、炒或焗過的熟北杏,一煲湯放4.5至9克已足夠。