×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=326235

有心食譜 August 13, 2018

【米豬媽媽】親子共食:滑嘟嘟蟹肉蒸水蛋

媽媽其實係海鮮怪,蟹呢啲咁正嘅食材,我梗係唔會放過!由於我為食到一個程度,所以特登去學點樣劏蟹、煮蟹先好味,咁正嘅蟹蟹,梗係要同老公、米豬一齊分享啦!但係老公有點懶拆蟹,所以等我起肉蒸水蛋啦!

行過街市,有時會見到有一份份蟹/蟹+蟹鉗/淨蟹鉗賣,所以索性買份淨蟹鉗,咩蟹都有啲,好抵呀,$20蚊咋,滿滿一大碟!

材料

蟹鉗 6隻

蛋 3隻

凍滾水 4.5隻蛋份量