×

Home

 

爸媽Junior文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=339250

湊仔經 September 13, 2018

【教養是咁的】小朋友喺街度尖叫,家長點處理好?

爸媽帶小朋友出街,遇過最尷尬的事是甚麼?當然莫過於小朋友在公眾場所尖叫了!當小朋友情緒大爆發時,就仿如山洪暴發般一發不可收拾。很多家長不但會為打擾到旁人而感到尷尬,而且他們對如何制止這場鬧劇,更是「頭痕痕」!

其實小朋友出街尖叫的情況十分普遍,教育心理學家楊潔瑜就此提供專業的意見,家長可以參考以下小貼士:


^教育心理學家楊潔瑜

3種最常見小朋友尖叫的情況

1.扭買玩具

可能很多家長都試過,小朋友為了扭買玩具而尖叫,甚至乎「瞓地瀨死唔走」。當家長遇到這種情況,應該如何處理呢?

方法一:問「你想要甚麼?」

教育心理學家楊潔瑜建議,爸媽可以先問清楚小朋友:「你想要甚麼?」讓孩子反思自己應該有一些訊息要向父母傳遞,以及叫他們學會用言語表達心中的想法。

方法二:離開玩具店

如果家長做過而沒有起效用,那爸媽可以帶小朋友離開玩具店。因為當小朋友愈想要,就會用尖叫去扭買玩具。若果小朋友看不到玩具,自然會安靜下來。步出玩具店之後,建議可以找一處安靜的地方,然後跟小朋友討論剛才尖叫的原因,從而理解他們背後的想法,再一起想辦法解決。

 

2.爭玩具

還有,當孩子跟別人爭玩具的時候,小朋友都會很容易尖叫。有可能是因為對方做了一些他們不喜歡的事,又或者別人搶東西,於是他們尖叫。

方法一:問「發生甚麼事呀?」

楊同樣建議,家長可先問小朋友:「發生甚麼事呀?」即使小朋友年紀小,家長也可以照問。讓孩子知道要用言語表達內心想法,以及叫他們理解這是向家長尋求幫助的舉動。

方法二:「BB仲想玩!」

大部分小朋友都會緊握手裡的玩具,不願分享。家長可以教孩子說:「BB仲想玩,等多一陣我再借俾你!」不過,小朋友表達意願後,家長別急於要求小朋友立即分享玩具,應讓他們自願分享。這有助孩子知道要用言語表達情緒,尖叫是沒有用及不恰當。如果家長可以幫助小朋友說出他們的感受,小朋友下次遇到這樣的情況都不會尖叫了。

方法三:分散注意力

家長可以再試另外一個方法,就是拿其他玩具給小朋友,分散其注意力。「小朋友,你想唔想玩另外一件玩具呀?」、「不如試玩另外一件玩具?」如果小朋友跟爸媽說:「我願意呀。」事情就可順利結束,既不用爭,又不用尖叫了。然而,當小朋友說:「我不願意。」父母都不用著急,可對孩子說:「唔緊要!你可以玩多一陣,到你想嘅時候,先借俾其他人。」

除此之外,家長不妨問小朋友不同的問題,「你是否肚餓?是否有話要跟媽媽說?」當你分散小朋友注意力的時候,他們就會答你其他問題,不會尖叫了。

 

3.無緣無故大叫

最後,小朋友有時會無緣無故大叫,於是父母多會罵小朋友:「Shut up!No Screaming!唔好再嘈!」當你叫小朋友「唔好嘈」的時候,他們只會更大聲尖叫。

方法一:問「發生甚麼事呀?」

家長第一時間要做的,是問:「發生甚麼事呀?」因為很多小朋友都不清楚自己發生甚麼事,亦不懂如何表達自己。

方法二:忌說負面用語

家長切忌對小朋友說負面的字眼,如「唔好再嘈」去壓抑孩子。建議可以對小朋友說:「安靜啲!」這個方法讓小朋友知道要控制自己,意識到現在需要安靜,不可以尖叫了。

 

採訪:戚韻瑤