×

Home

 

爸媽Junior文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=339664

湊仔經 September 14, 2018

【慈慧幼苗】玩遊戲 唔一定要學嘢

某天,我坐在公園的椅子休息,旁邊坐了幾位媽媽,正熱烈地討論一些關於與小朋友玩遊戲的話題。在好奇心「邀請」下,我當然樂意傾聽她們的分享。

媽媽A:「平時喺屋企你哋會同小朋友玩咩?我同女女玩角色扮演遊戲,好似我扮老師,佢扮學生,可以教佢講唔同語言,近期教佢講普通話。」

媽媽B:「我會同仔仔玩圖卡,等佢學多啲簡單嘅英文字,近期要佢記到自己個名。但佢仲係冇咩興趣,要追著佢玩。」

媽媽C很興奮的介紹:「前日,我設計咗一款好玩嘅遊戲同仔仔玩,首先要佢認出唔同形狀,再認唔同顏色同埋上面既數字……之後要佢就唔同要求拼出唔同形狀。又可以學數學、形狀、顏色,同埋手眼協調添。」

大部分媽媽都不明白遊戲,於是媽媽C解釋了兩三次。

媽媽D:「嘩,我聽完都仲係唔明,大人都覺得複雜,你個小朋友玩成點?」

媽媽C:「佢專注力唔夠,次次聽到中間就走開了。」

幾位媽媽唯唯諾諾地輕輕帶過,散會;而我「食完花生」都離開。