×

Home

 

爸媽Junior文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=347429

湊仔經 October 11, 2018

【葉偉麟】愈比較,愈退縮

六歲男童,三兄弟中排行最小,兩位哥哥也品學兼優,文武雙全,備受讚賞。可惜自己卻相映成拙,做事有點畏首畏尾,在家中甚至有點倒退行為出現,倚賴父母,亦經常與哥哥口角,影響家庭生活。

家長:「佢兩個哥哥性格夠晒陽光,而且自己又讀男校,乜唔係近朱者赤近墨者黑咩?我唔係好明點解佢仲會咁怕羞,「斯文」程度直情個女仔咁嘅?」

我:「你似乎覺得細仔性格「應該」似返個男仔?」

家長:「佢六七歲已經大個嘛,唔通仲要爸爸媽媽成日陪住佢咩?男仔唔夠獨立,同學仔都取笑佢啦。」

我:「你希望佢點獨立?」

家長:「好似我叫佢五歲開始就要自己分房訓,點知一年後,仲話怕黑又話怕鬼,仲走過來我同老公間房要我地陪佢!佢D阿哥, 三歲就開始自己瞓啦。已經算係好好嘅示範點樣勇敢D,點樣獨立,點解對佢都係完全冇用嘅?」