×

Home

 

本地升學文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=347464

升幼熱話 October 11, 2018

【趙榮德】PN班是否一定要讀?

10月,又是家長忙於決定是否要替子女報讀預備班PN(Pre-nursery)或N班的月份。有家長對於是否應給剛剛識講幾句話的一歲多兒子報N班忐忑不安,以下為家長和我的討論:

趙為本人 家為家長

家:趙Sir,我想請教,究竟應否俾我剛剛識講幾句話嘅仔報N班,我十五十六唔知點算?

趙:其實唔使咁不安,喺香港,「九年強迫教育」由小學一年班開始,N班唔係一定要讀,就算幼稚園都唔係一定要讀,不過,家長大部分相信「嬴在起跑線」,所以,不但叫啲子女讀幼稚園,連預備班(N班)都讀埋,我唔反對小朋友讀幼稚園,但我認為N班就要睇情況喇!

家:其實N班係學乜嘢,與幼稚園有何不同?

趙:N班是預備小朋友升讀幼兒班(K1)至幼稚園(K2-K3)的級別,課程與幼稚園大同小異,例如學習與培訓表達能力、自理能力、社交能力、認知能力同理解能力等,重有,培訓小朋友戒用尿片。

家:趙Sir,如果我要返工,屋企老人家又唔識訓練小朋友以上各種能力,係唔係應該一定要送個仔讀N班?

趙:同意,除非你個仔學得特別快,適應得特別好,唔讀N班,直入K1(幼兒班),完全唔使適應,咁就唔需要讀N班;否則,一般冇讀過N班的小朋友都會喊呱一個禮拜,先至接受要離開屋企的爸爸媽媽,走去學校上課這個事實。

家:如果我全職湊仔,可否自己培訓子女嗰幾種能力?

趙:當然可以。上一代的爸爸媽媽都係自己喺屋企湊大啲仔女架;不過,現在的家長,唔係個個都有咁嘅耐性、愛心同狠心來教個仔。

家:你話教仔要愛心同狠心?

趙:對,愛心令佢有安全感,狠心令佢有紀律,做事要有底線,過了底線爸媽使會狠心叫停。

家:明白,咁樣講法,即係話要返工的,屋企冇人識教的家庭,一定要送小朋友讀N班。除此之外,重有其他情況要送小朋友讀N班嗎?

趙:有,有些幼稚園的N班畢業生可以直升K1,如果你想讀這種幼稚園,你最好送小朋友讀佢嘅N班!

家:我K1先至報讀唔得咩?

趙:得,但係K1學位因住俾N班畢業生佔用咗,餘額太少,恐怕你個仔好難入到了,所以,想讀呢種幼稚園,惟有早一年讀佢嘅N班!

家:明白,你唔講我都唔知。多謝趙Sir!

趙:不用客氣!

 

作者︰趙榮德

其他文章︰

【趙榮德】幼稚園與小學無「一條龍」校只有「龍校」

【趙榮德】幼稚園面試常問家長的5條題目