×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=347896

親子新聞 October 12, 2018

【怪獸家長】投訴無蔬果味糖果 怪獸家長大鬧夾糖店「我個仔點吸收營養?」

大部分小朋友都喜歡吃糖果,不過家長為了健康著想,都會避免孩子過量攝取糖份。有糖果店的老闆近日向社交網站Facebook投稿,投訴曾遇到怪獸家長投訴店內沒有出售蔬果味糖果,對方更斥責「我個仔點可以吸收到營養啊?你知唔知佢會食壞肚架!」。帖文引發熱論,有網民更留言「食糖仲要講營養?咁不如唔好食啦」。

該名糖果店老闆近日向facebook專頁「西客之道」投稿,指日前遇到一名港媽甫進入店鋪即大呼「叫你老細出嚟」,又指「上次我個仔幫襯你哋,夾咗袋糖,但全部都係糖,綠色嗰啲又無蔬果味,我個仔點可以吸收到營養啊?你知唔知佢會食壞肚架!」。樓主無奈解釋,綠色糖果有多種口味,但主要成份是糖果而非蔬果,又建議「不如試下畀多啲菜同生果小朋友食?」。惟港媽聞言突然發難,拍枱怒斥「你咩態度啊?我點湊仔唔使你教,你叫你老細畀個交代嚟!」。