×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=354213

家居玩意 November 1, 2018

【幼兒遊戲】爸媽陪玩3大法則

爸媽都想小朋友親近自己,如何令小朋友親近一些?不妨從「陪玩」入手。對幼兒來說,玩是他們的快樂泉源,爸媽能夠參與其中,一起玩、一起笑,自然能建立緊扣親密的關係。所謂「陪玩」,就是爸媽全情投入小朋友的玩樂世界,記得加入以下3大陪玩法則啊!

 

 

1)有趣活動提升吸引力

爸媽常說小朋友無論玩甚麼,只得3分鐘熱度。要知道,小朋友年紀愈小,專注時間愈短,因此,安排一些須動手的有趣活動,配合色彩豐富的玩具,例如按掣才會開動的火車,增加小朋友跟爸媽一起玩樂的興趣。

2)由小朋友做主導

玩樂過程中,小朋友才是主角,因此該由他們做主導,點樣玩、遊戲幾時開始、幾時停都交由小朋友話事。爸媽緊記自己只是陪伴角色,千萬別說「咁樣玩先啱」,只須跟隨小朋友的指令,即使重複動作也照做,這樣小朋友才玩得投入。

3)玩樂中發揮創意想像力

爸媽只要懂得選擇,玩樂中都可以激發小朋友的創意及想像力,模擬遊戲是其中一種,例如可以讓小朋友利用智能軟件驅動火車,化身成為火車司機,感受駕火車的樂趣。

甚麼活動或遊戲符合以上條件?首推LEGO DUPLO新出的10874蒸汽火車,特別加入手動引擎、搞「軌」功能顆粒及智能遙控app,有助發展小朋友的早期認知能力。


「手動引擎」
10874蒸汽火車以鮮紅及黃色、黑色配搭,繽紛的色彩已夠吸引,如小朋友想開動火車,只須用小手按壓火車車身,火車就會開動或停止行駛,「手動引擎」除有助小朋友鍛練小肌肉,更可促進手腦協調能力。


搞「軌」功能顆粒
為了增添遊戲趣味,10874蒸汽火車增設多塊功能顆粒,例如喇叭聲、車燈發光、補充燃料、改變方向或暫停,小朋友可隨意在路軌上放上顆粒,火車就會根據顆粒指令改變行駛模式,點玩由小朋友自己話事,還可培養小朋友對編碼推理的興趣。


智能遙控app
除了用手驅動火車之外,爸媽可以下載免費智能遙控App,讓小朋友透過電話或平板電腦遙控火車,引發小朋友的想像力,體驗實體與科技的玩樂樂趣。應用程式還有很多特定遊戲任務及有趣活動,例如入油、洗車等,而且定期更新,為小朋友帶來新鮮感。


了解更多:LEGO DUPLO 10874蒸汽火車