×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=358159

有心食譜 November 8, 2018

【轉季必備】止咳、增強抵抗力 燉蘋果洋葱水

換季,小朋友有兩聲咳,燉返個蘋果洋葱水俾佢地止咳+增強抵抗力!

之前見到有網友唔識點燉,今次特登用個透明布丁杯俾大家睇清楚,燉完好神奇,啲精華真係全部自己藏喺個杯裏面。

兩個大洋葱+一個蘋果都只不過得半杯精華,真係好珍貴~