×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=36498

海外旅遊 December 7, 2015

Oh! 爸媽x麗星郵輪: 送你親子越南8日7夜郵輪之旅

麗星郵輪處女星號新航線:由香港出發至越南即將啟航喇!想帶小朋友一齊感受越南峴港嘅水清沙幼,下龍灣嘅無敵山水景?立即登記成為「Oh! 爸媽」會員,再按下列步驟答啱問題,即有機會獲得由麗星郵輪送出的雙人郵輪之旅(名額2個)及麗星郵輪折扣優惠券,12月13日23:59截止喇!