×

Home

 

爸媽Junior文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=366054

湊仔經 November 29, 2018

【教養是咁的】小朋友「輸唔起」,家長應該點做好?

雖然人生不如意事十常八九,但小朋友經驗尚淺,當他們遇到失敗,他們往往不懂得應對,甚至會發脾氣、大哭等。面對小朋友「輸唔起」,家長應該如何引導他們接受失敗呢?

其實小朋友「輸唔起」的情況十分普遍,例如他們考試失手 ; 或者運動會比賽落敗 ; 跟朋友玩遊戲輸了。然後,他們會表現不情願,接受不了自己失敗。香港教育大學幼兒發展中心校監陳惠玲博士就此提供專業的意見,家長可以參考以下小貼士:

 


^香港教育大學幼兒發展中心校監陳惠玲博士

 

6大讓小朋友接受失敗的教養貼士

 

1. 接受失敗

陳惠玲博士指,家長要做的第一件事,是讓小朋友面對失敗。「讓子女接受失敗的結果吧!家長有時看到小朋友輸了,往往會安慰說不要緊,然後便會買一份禮物安撫小孩。其實這只會傳遞一種錯覺,讓小朋友以為自己沒有輸,反而幫倒忙令孩子以後不能面對失敗。」

陳博士補充,「希望家長可以讓孩子知道自己真的遇到挫敗,及接受失敗的情形。別讓他們錯覺自己沒有輸,從而不能面對結果。」

 

2. 學會面對挑戰

陳博士續指,「第二個情況就是,家長要幫小朋友學會接受挑戰。家長可以嘗試製造一些失敗的經歷給小朋友。例如,爸媽可以跟小朋友一起玩玩具、玩層層疊,小朋友是有機會會輸的。或者家長可以跟小朋友一起去做運動,如賽跑,小朋友都可能會輸。藉這些生活經驗中體會失敗,從而灌輸孩子,其實挫敗也沒有甚麼大不了。」

 

3. 享受過程

跟着,第三點就是鼓勵小朋友學習享受過程。陳博士表示,「希望透過玩的過程,叫小朋友知道不需要太過在意成與敗。家長可以從旁提點他們不用執着這些東西。」陳博士舉例,家長可問:「你玩的時候開心嗎?你現在輸了又有甚麼感覺呢?」這可讓孩子坦白認清及分享自己的心情。然後,家長可不斷鼓勵小孩玩得開心才是最重要,輸羸是其次。」