×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=369489

爸媽雞湯 December 6, 2018

【90後P牌媽咪】生完寶寶仍要面對嘅3大事情

數數手指,現在都差不多生完有十個月了。望住小恩恩由一粒飯糰,咩都唔識,變到現在愈來愈似一個人仔,真係好唔捨得!有時都會諗返起啱啱生完嘅時候!當初以為生完就會輕鬆啲,因為唔洗再陀住bb周圍走、又可以坐月,感覺好似放大假咁。但其實,生完之後,仲有好多難以忘記要面對嘅事情!

1. 生完bb後要盡快去到小便

因為我係順產媽媽,印像中好似生完6個鐘係要去到小便。個陣姑娘比咗個尿兜我去廁所,坐咗上去,明明感覺到有尿意,但就去唔到!!畢竟剛剛生完又要縫針,都叫做傷口吖,個人就好驚要去小便!但去唔到又會插尿喉,搞到個人仲大壓力。想用小小力,但又怕個傷口會爆(其實係咁易爆)。最後係好似哄小朋友咁,對住自己講「噓噓噓」,但好似都搞左成半個鐘先去到 T^T