×

Home

 

爸媽Junior文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=373431

幼兒飲食 December 17, 2018

【中醫爸B】痰多鼻塞救星:陳皮水

簡單製作的陳皮水,對於鼻塞(如食奶或風寒引起),腹脹食滯等症狀有幫助;如小朋友有喉嚨痕,咳嗽,多白痰,亦有紓緩效果,也可以令小朋友習慣中藥的味道。

由3個月開始,可以飲用
效用:化痰、理氣、健脾、通鼻

製法:
1.浸透陳皮(過夜)
2.用刀刮去白色內皮
3.剪成細絲

4.用水滾,開細火煲30分鐘,煲至大概100ml左右

歲數及份量
3-6個月:1/4 塊果皮; 6-12個月: 1/3塊果皮
12-24個月:1/2塊果皮; 24-36個月:3/4塊果皮; 36個月以上:1塊果皮

🎯🎯注意:一定要用老陳皮(10年以上)不要用青色陳皮

飮用方法:保健每星期1-2次(視乎體質)

作者: 中醫爸B – 馬琦傑醫師

相關文章:

【中醫爸B】針對小兒鼻敏感的按摩

【中醫爸B】不吃藥,KO小兒便秘