×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=379714

有心食譜 January 7, 2019

【小小豬】滋陰潤肺 沙參玉竹石崇魚湯

假期出街食得太好嘢,所以都係時候要煲返個湯,等我家兩位老闆潤(扮下賢妻……哈哈哈)今次聽朋友介紹,用石崇魚再加上沙參玉竹一齊煲,咁就可以滋陰潤肺,最重要係石崇魚係好有益嘅,咁就可以打好個底,嚟緊又轉天氣嘅時候就唔洗驚啦

石崇魚嘅營養價值很高,有生津、潤肺同埋養顏功效。如果產後或手術後,加一啲中藥材嚟煲石崇魚湯,仲可以加強免疫力,同埋幫助傷口恢復。沙參有助養陰清肺及益胃生津;玉竹則能養陰潤燥、生津止渴。(網上資料)