×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=379785

有心食譜 January 7, 2019

【鄭小B之成長日誌】滋陰補身 過年湯水 猴頭菇花膠雞湯

成日都話做女人嘅,幾時都要為自己補一補 !

做咗媽媽,更加要補補 !

身子好,先可以去照顧好家人。

所以呢個猴頭菇花膠雞湯,係媽媽我為自己而煲嘅^^ 

IMG_20190103_234536_560
下個月就係農曆新年,又係一家人坐埋食團年飯、開年飯。