×

Home

 

爸媽Junior文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=384289

湊仔經 January 19, 2019

【和牛B成長日記】媽媽心聲 細時想佢快啲大 大時想佢唔好大得咁快

初生嘅時候,和牛B日頭時好好湊,但每一晚都會哄好耐先瞓,又或者瞓著之後一放低落BB牀就喊醒,總之我無一晚有覺好瞓。
 
嗰陣時我每一晚都好沮喪、好無助、好崩潰。
而我就會好想快啲捱過初生嘅階段,拜託和牛B快啲長大。

 

初生捱過咗,就開始到學坐、學爬、學行。

馬步未係好穩,成日都會好驚佢跌親。