×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=390955

著數優惠 February 10, 2019

【莎倫媽媽】GU童裝勁減:迪士尼/Snoopy厚身睡衣$59一套

「GU」是UNIQLO的副品牌,定價一般比UNIQLO更低,所以如果有減價一定超抵,農曆年間路經GU,發現原來迪士尼/Snoopy厚身睡衣竟然減到$59一套,不少媽媽已聞風先至,大量掃貨。如果店鋪每日補貨,各位爸媽不要錯過商次入貨機會,可以幫小朋友買大1-2個size,今年著又得,下年著都啱!

 IMG_8064 IMG_8065IMG_8066IMG_8071 IMG_8063