×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=391801

有心食譜 February 12, 2019

【Love Kelly’s Kitchen】簡易補身方法燉肉汁

霖霖身體比較弱,容易病……做媽媽真係好擔心,所以間中會燉肉汁俾佢補下1斤瘦肉只有1碗,絕對係愛心精華呀!呢個係簡易補身方法做法唔難,只不過需要時間……大家可以睇下做法!

材料:

瘦肉 1斤