×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=399014

March 6, 2019

【海馬仔成長日記】止咳 川貝百合燉湯

好多朋友止咳都會飲 「蘋果雪梨川貝湯」或「龍脷葉」湯水,其實雪梨或龍脷葉都帶甘微寒,只適合燥熱咳的人士(咳出的痰多為黃色/綠色濃痰),對於小朋友如海馬仔,本身身體比較虛寒,飲食方面都不可太寒涼,所以海馬媽煲的都是平和的止咳燉湯調理佢病癒後的尾咳 – 今次分享「川貝百合燉湯」