×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=399785

有心食譜 March 9, 2019

【鄭小B之成長日誌】清熱袪濕 赤小豆粉葛紅蘿蔔薏米湯

呢排天氣不穩,時不時就落大雨,濕濕立立。

連日嚟,又攰又提不起勁兼腰酸肩痛,

煲番個健脾祛濕 、 解肌舒筋嘅粉葛湯。