×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=401730

著數優惠 March 15, 2019

【莎倫媽媽】一田超市$12 Made in Japan 食物盒

行一田超市居然見到$12特價貨架,仿如一間超迷你的$12店 (希望將來一田會開會12店), 除了一般在12元店見開的貨品, 今次發現了不少Made in Japan的貨物, 話晒日本製都算係安全的保證。

$12日本製食物膠盒

cf230468-be5e-4e52-b9f0-800213b11242