×

Home

 

爸媽Junior文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=413007

產前產後 April 16, 2019

【Hey 魚B之日常】東區醫院生產記

上一篇講到孕後期先話魚B胎位不正同埋中咗B型鏈球菌,係安慰自己到時先算嘅第2日….

2月7號,好似河馬嘅我好論盡咁喺晚上同屋企人食咗團年飯(因為隨時生,所以提早一齊食)
返到屋企仲執咗陣走佬袋嘅嘢..就去沖涼洗頭…
沖完涼一熄水,一踩落個地墊..我聽到「卜」一聲…
我即刻大嗌魚爸,佢走入嚟,我話好似穿咗水呀!!
著番衫,入房吹頭,仲諗緊會唔會好似上次咁呢「食詐糊」以為穿咗水,入到去又內診又開鉗(驚)
我好細動作咁吹埋個頭..想去次小便用試紙CHECK吓先..
拎好小便樽準備小便嘅時候..又「卜」一聲..個小便樽已經裝咗好多好混濁嘅水…
魚爸拎到試紙入嚟,我話唔使啦,穿咗,幫我CALL白車…
嗰陣我除咗穿水,一D痛都無..慢慢換好衫我就坐定定等白車嚟..