×

Home

 

爸媽Junior文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=414210

湊仔經 April 22, 2019

【Esther Chu】子女是需要被訓練的

這個少年非常自豪地對我說:

「我阿媽好錫我㗇!」

「點錫法?」我好奇問。

「我鍾意乜佢都買俾我!」

「除咗咁之外,你點樣睇到佢錫你呢?」我繼續問。

「我唔使做屋企嘢,阿媽叫工人姐姐幫我做晒!」

我終於明晒!無怪乎這位少年前幾天向我發脾氣!