×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=420228

有心食譜 May 12, 2019

【Kylife】筋肉寶寶養育記20M︳媽媽必煮 X 簡單滑溜肉碎蒸水蛋!

媽媽必煮 X 簡單滑溜肉碎蒸水蛋 X 一步步教你點整!

相信好多人細個都一定食過由媽咪整的蒸水蛋,食嗰時好滑,不過到自己整先知原來要蒸得出滑蛋係唔容易架!筋肉寶寶一直以嚟都超鍾意食水蛋,我試過跟住媽咪食譜整,結果都喺老老地,所以今次專登叫媽咪同我一齊整,分享俾大家點蒸表面超滑溜肉碎蒸水蛋!

今次的肉碎蒸水蛋材料

雞蛋 2隻
瘦肉碎 適量
開水 適量

1. 將豬肉盡量平放喺不銹鋼碟或玻璃盒上