×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=422152

有心食譜 May 18, 2019

【米豬媽媽】煮媽媽 – 鮮淮山螺頭湯

凍凍濕濕熱熱又濕濕,總之好濕呀﹗

大家一齊嚟整返個靚湯去濕健髀啦~

材料﹕

新鮮淮山 1條

紅蘿蔔 1個

合掌瓜 1個

乾螺頭 2個

日月魚 1份約10個

圓型豬展 1個(我呢個60蚊)

無花果乾 2粒

57484796_647826185649719_5553002563193798656_n