×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=422725

有心食譜 May 21, 2019

【鄭小B之成長日誌】益氣補腦 合掌瓜核桃素湯

經常食好西,餐餐大魚大肉,間中就會煲下素湯,俾家中大小老闆清一清。

用栗子、腰果、核桃等果仁代替肉,同樣鮮甜、好飲!