×

Home

 

爸媽Junior文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=423778

湊仔經 May 24, 2019

【教養是咁的】小朋友太黐身,爸媽如何是好?

有時候小朋友會比較黐身,上堂不能跟父母分離,甚至爸媽在家都不能上洗手間,究竟爸爸媽媽可以怎樣做呢?

 

註冊心理學家程衞強(Victor)建議有5招,可以訓練孩子獨立,參考如下:


^註冊心理學家程衞強

 

5招讓小朋友學會獨立

 

1. 0-2歲嬰兒黐身屬正常現象

Victor表示針對幼兒期間的小朋友,即0至2歲的嬰兒,黐身屬正常現象,「因為他們對人與人之間的關係建立很敏感,很需要長時間黐着爸媽或照顧者。所以如果小朋友是0至2歲,爸媽可以主動一點,抱下他們,對建立他們的安全感是有很大的幫助。如果在0至2歲建立了良好的安全感,當長大後,黐身的習慣會較容易戒掉。」

 

 

2. 事前交代過程

另外,當有一些情況一定要跟小朋友分離,例如上學,父母可以先跟小朋友說明整個分離過程,「即上課可以跟同學玩遊戲、唱歌,然後放學時爸爸媽媽就會在門口等你了。讓小朋友知道,整個過程會有甚麼經歷,讓小朋友放心跟父母分離。」