×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=424086

有心食譜 May 27, 2019

【Love Kelly’s Kitchen】雜錦粒粒煲仔飯

話説早兩日見到廣告快餐店出煲仔飯,好想食,當然就要自己煮啦!出門口前切好啲粒粒,返來一煮就食得!

材料:(2-3人份量)

臘腸 1條
膶腸 1條
雞胸肉/豬肉 100g
冬菇 2隻
瑤柱 適量
蝦干 3條
白米 

調味料:

鹽 少許
麻油 1/2茶匙
糖 少許