×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=424098

有心食譜 May 27, 2019

【Love Kelly’s Kitchen】三杯菇

唔用雞咁麻煩,轉用菇一樣咁好食!重點系快、靚、正呀!15蚊15分鐘攪掂啦!

完整食譜:

材料:

雞肶菇 1包

九層塔 適量

調味料:

生抽 1湯羹

麻油 1湯羹

米酒 1湯羹

糖 1茶匙

薑片 4片

蒜頭 半粒切片