×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=430041

親子新聞 June 12, 2019

【當面教女】大學畢業生憶當年任收銀員被港媽侮辱:讀書唔成做收銀!

職業無分貴賤,但人格卻有高低之分。一位曾任職店舖收銀員的大學畢業生在FB專《西客之道 Hispitality Secret》發文,分享自己被一位港媽以不禮貌的態度對待的經歷。

這名女網民當年考完DSE後找兼職工作,獲中產區的一間店舖聘用為兼職售貨員,後來轉為收銀員。有一日,遇到一對母女到店舖購物。當該位港媽付款時,收銀員問她「要唔要膠袋?」,沒料到這位港媽甚麼都沒說便「掟咗張credit card俾我」收銀員直言即刻「燥咗」,心想為甚麼在女兒面前都「咁冇禮貌」,原本打算不與對方計較,沒料到港媽居然跟女兒說:「嗱,呀女,要努力讀書呀,唔係大個就會好似呢個姐姐咁㗎啦!」