×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=433803

著數優惠 June 25, 2019

【限時優惠】海洋公園推學生優惠 全日制學生半價買飛低至$125

海洋公園推出學生入場門票優惠,由即日起至2019年7月12日期間,於本港學校就讀的全日制學生可以優惠價HK$249 (成人) / HK$125 (小童) 購買海洋公園正價日間門票。認真抵呀!(成人原價$498;小童原價$249)

立即購票:>按此