×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=434948

家居玩意 June 28, 2019

【環保充電】邊玩邊替手機叉電 荷蘭車站設置「韆鞦充電站」

出街必須帶齊4寶:手機、銀包、鑰匙,最後還有就是充電器!平時出街上網打機睇新聞,電話一下子就會耗盡所有電,如果忘記帶充電器,實在頭痕!

不過如果去荷蘭旅行的話,就算無充電器在身,亦不需要擔心!因為近日在當地出現了一個「韆鞦充電站」,利用韆鞦遙擺的動力產生電能,大小朋友可以一邊玩一邊幫手機充電,非常有趣好玩!

這個「韆鞦充電站」設置在荷蘭烏德勒支中央車站,整個設施共有3個韆鞦,可供市民玩耍。