×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=435479

著數優惠 July 1, 2019

【莎倫媽媽】MOTHERCARE 七折童裝鞋$66.5

前排MOTHERCARE在紅磡做完開倉,而家就分店都開始有折啦。一來就係七折,買滿$500再減多$50,買滿$800就減夠$100。

f57fdd79-757a-485f-8106-a66169d66e1d

最抵係D鞋仔,呢啲全部都係$66.5,超抵呀:

15e24e1d-d91f-4fea-a9f1-124d98b847f7

7550c17a-b089-4e31-b7cf-a60c70243cb5

6f26dcb8-5799-4f9d-b983-5a9f002fe683

98fd840b-b116-404e-aa87-7632d45d01f7

5dbea004-fab4-4ec2-8720-b94c2ec46901

c66bb7f2-aed1-453a-93d3-b8f213abb3ef