×

Home

 

本地升學文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=445298

升小熱話 August 2, 2019

【趙榮德】做好四件事,令孩子從幼稚園順利銜接上小學

暑假過了三分一,有家長開始追問我「從幼稚園怎樣銜接上小一這個題目:「是否讓孩子獨立,全部自己來決定?」「千祈唔好咁做,因為從幼稚園升上小一是個典範轉移(paradigm shift)」以下為本人和家長詳談這個「典範轉移」的內容,想子女平安從幼稚園過渡到小一的家長不容錯過:

趙為本人     家為家長

家:趙sir,何為「典範轉移」?

趙:典範轉移為「方法與觀念的基本改變」。

家:從幼稚園到小學有何基本上的改變?

趙:觀念上,幼稚園是homeroom teacher制,即是班主任教所有科目,而小學是class teacher制,即是不同老師教不同科目,既然觀念不同,照顧方式也有異,homeroom teacher制的老師一日到晚照顧住果班小朋友,感情便像媽媽照顧子女,class teacher一日至多見小朋友一次,感情至多是「淡如水」的朋友。

家;照你咁講,如果我個仔無幼稚園嘅同學一齊在小學讀,喺小學初來甫到,識唔到新同學,豈非「舉目無視」?

趙:又冇咁悽涼,佢重有小一班主任可以幫到佢,我教喇沙做中一班主任果陣時有一次開學,一個從外面小學升入來的小朋友問我:「Sir,可唔可以帶我去廁所呀?」我愕然,隨即叫坐在門口剛選出的班長,帶佢去廁所。跟著另一外來生舉手,「Sir,我睇唔到黑板,可唔可以幫我調位。」「好,你同隔離位調一調!」調完之後,我問提出要求的學生:「睇到黑板未?」他點頭答:「睇到啦,多謝亞sir!」其實個位只是左右調,不是前後調,新位和舊位距離黑板一樣,他剛才說睇唔到黑板,是要求我給他個別照顧,我立即給他調,滿足了他的需要,所以第一時間話睇到。」

家:趙sir,你是想指出無論中一或小一,小朋友走進一個新環境一定冇乜信心,需要人個別照顧?

趙:完全正確。所以從幼稚園升上小學,家長要在暑假做好以下四件事: