×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=449917

有心食譜 August 16, 2019

【鄭小B之成長日誌】止咳補肺︳虎乳靈芝鱷魚肉湯

早前小B爸條氣唔順,睇咗幾次醫生,又要食氣管藥又要食抗生素,食到個人陀陀擰。

近排就好番好多,感謝好多朋友同讀者嘅關心,仲提供咗一些食療及湯水建議。

呢兩日都煲咗虎乳靈芝鱷魚肉湯俾小b爸潤肺補氣,調理番。

鱷魚肉﹕補肺益腎,特別適合患哮喘,氣弱及咳嗽人仕

虎乳靈芝﹕止咳平喘、補益肺氣、增强肺的功能,有效針對氣管敏感、哮喘及小朋友抵抗力差問題。

百合﹕止咳,潤肺,安神

無花果﹕滋潤,健脾

椰片﹕潤肺養顏