×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=456412

有品生活 September 5, 2019

【Miss Carley】三款簡單又好玩的自製玩具

今天介紹三款簡單易做又好玩的DIY小玩意,家長不妨趁著暑假和小朋友一起動手造造,既可加強親子關係,更可以從遊戲中訓練小朋友的溝通能力呢!

 

1) 公仔換衫遊戲

家長可以從以下網站下載公仔及衣服的紙樣︰

http://www.diynetwork.com/how-to/make-and-decorate/crafts/how-to-make-paper-dolls-with-downloadable-patterns,請小朋友塗上顏色,然後把公仔及衫剪出來,再用漿糊筆貼在磁石上,並把彩紙及膠帶貼在咭紙上作為背景。

請小朋友自由替公仔著衫,並用完整句子說出包括顏色及形容詞的三詞句 (如 「女仔著左紅色短袖衫」),以訓練表達能力,亦可請小朋友跟從家長指令替公仔著上不同顏色及長短的衣服,以訓練理解能力。

diy dressing game

 

 2) 餵動物遊戲

家長可以用紙袋剪成動物咀巴的形狀,再貼上動物的圖畫,就完成這個餵動物遊戲了!

在枱面放上不同食物的圖畫或玩具,請小朋友按指令餵動物,或請小朋友邊說出完整句子(如 「小狗吃香腸」等)邊餵動物。