×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=459114

家居玩意 September 13, 2019

【各出其謀】學校柚子燈籠勞作變家長戰場 網民大讚:創意心思100分!

臨近中秋節,不少學校都會要求小朋友製作燈籠功課,這個時候就最令家長頭痛!

近日在台灣,有爸媽表示早前為孩子製作柚子燈籠,很傷腦筋。結果帖文一出,其他同路人家長紛紛留言,更安慰他「其實你並不孤單」!

家長們在留言處分享了自己製作柚子燈籠,不但極具創意,而且非常精美,可見確實落足心思!立即一齊睇睇!

超級英雄系列