×

Home

 

本地升學文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=461480

小一入學 September 20, 2019

【趙榮德】既報官津小學又報直資的要訣

有家長走來問我既報官津小學,又報直資的秘訣,原因是去年,他的朋友替兒子既報了兩間直資,又報了官津小學,誰知直資一早放榜,兒子被取錄了,直資小學叫他替兒子註冊。但當時官津小學尚未放榜,一時間作了個後悔到今天的決定,為了未雨綢繆,避免犯上朋友的錯誤,家長專誠問我既報官津又報直資的選校「秘訣」,以下為我們的討論內容,有興趣知道「秘訣」的家長應仔細閱讀,以備不時之需︰

趙為本人,家為家長

家︰去年,我的朋友,替兒子報了港島聖若瑟小學,為了「買個保險」,他替兒子報了兩間直資小學,一間是漢華,一間是播道,結果考到漢華小學。本來朋友個目標是聖若瑟,直資只想用來做個後備,但偏偏直資小學先放榜,這樣本來做後備的突然變成正選,搞到朋友不知如何是好!因為,他要於一個星期內作出決定,否則便要放棄直資學位,問題是官津要六月初先知道「統一派位」結果,而直資小學,差不多全部都喺六月前放榜,朋友便在不願意的情況下去了該小學註了冊,亦無形中放棄了「統一派位」聖若瑟的申請,朋友話俾我知,佢咁做,到宜家都耿耿於懷,因為,佢覺得好似做錯了決定。